ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu Žena a život

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu Žena a život pořádané společností BAUER MEDIA v. o. s., se sídlem Praha 5, Moulíkova 3286/1b, Smíchov, PSČ 150 00, IČO: 497 09 968, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěžích v časopisu Žena a život či časopisem Žena a život organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost BAUER MEDIA v.o.s., IČO: 497 09 968, se sídlem Praha 5, Moulíkova 3286/1b, Smíchov, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu Žena a život  (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://www.bauermedia.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. SOUTĚŽE

2.1 Účastník se může zapojit do soutěže na základě pravidel, která budou specifikována vždy u konkrétní soutěže daného čísla časopisu Žena a život.

2.2 Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku (úkol) na e-mail soutez.zz@bauermedia.cz. Do textu e-mailu vypište odpověď na soutěžní otázku/úkol, na závěr textu zprávy pak uveďte své jméno, příjmení a telefonní číslo.

2.3 Odpověď je nezbytné odeslat v termínu uvedeném v konkrétním vydání časopisu, vždy nejpozději do půlnoci takto stanoveného termínu.

2.4 Účastník je povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu na výzvu Pořadatele.

2.5 Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Žena a život.

2.6 Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.7 Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do pěti (5) pracovních dní od ukončení soutěže a bude mu doručena na náklady Pořadatele. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 60 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá.

2.8 Účastník ztrácí nárok na výhru v případě, kdy se Pořadateli nepodaří Účastníka ani do dvou (2) dnů od obdržení SMS, s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se Účastník zapojil do soutěže, jakož i v případě, kdy Účastník jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Účastníkem.

2.9 Výhru může každý Účastník v soutěži, která se řídí těmito Podmínkami, získat jen jednou za šest měsíců.

3. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

3.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy na webu www.jenprozeny.cz  a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BAUER MEDIA v. o. s., IČO: 497 09 968, se sídlem Praha 5, Moulíkova 3286/1b, Smíchov, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.

Příjemce osobních údajů:

Microsoft Ireland Operations Ltd., provozovatel emailového serveru v prostředí Office365.

Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email a telefonní číslo, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.bauermedia.cz/zasady.

V Praze, dne 26 .6. 2018

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24