ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží na webu Jen pro holky

Tímto stanovujeme pravidla soutěží na webu Jen pro holky (www.jenproholky.cz), pořádaných společností BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO 61064734, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76204.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěžích na webu Jen pro holky, organizované Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO 61064734, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76204 (dále jen „Pořadatel“).

1.3 Tyto podmínky účasti v  soutěžích na webu Jen pro holky (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://www.bauermedia.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4 Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1 Výherce volí porota, složená z redakce webu Jen pro ženy, nebo zástupců marketingového oddělení.

2.2 Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu vyhlášení Soutěže.

2.3 Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

2.4 Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (4) čtyři týdny po ukončení Soutěže.

2.5 Výhra bude odeslána na poskytnuté jméno, příjmení a doručovací adresu, a to nejpozději (2) dva týdny od vyhlášení Výherců na náklady Pořadatele.

2.6 V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 60 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá.

3. JAK SE ZÚČASTNIT

Účastník zasílá odpověď na soutěžní úkol prostřednictvím formuláře, jenž je umístěný na webu www.jenproholky.cz, a to v termínu, který je uveden v textu vyhlášení Soutěže.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

Jméno, příjmení a město výherce bude uveřejněno na webu www.jenproholky.cz v rubrice Soutěže, v sekci Výherci soutěží.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO 61064734, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76204.

Příjemce osobních údajů:

SuperNetwork, s.r.o., IČO: 25492063, se sídlem Stráž nad Nisou, Bilejova 407, PSČ 463 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 20771, technicky zajišťující funkčnost webových stránek a odpovědního formuláře.

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rok narození, email, mobilní telefon a doručovací adresa bydliště, IP adresa zařízení, z níž byl formulář odeslán a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.bauermedia.cz/zasady.

V Praze dne 26. 6. 2018

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24