ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěže F&F v časopisu Můj svět

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěži pořádané v časopisu Můj svět, společně s F&F (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem Soutěže je společnost BAUER MEDIA v.o.s., IČO: 49709968, se sídlem Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A9752 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky soutěží, s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. PRŮBĚH A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. V časopise Můj svět je publikována výzva, jejíž součástí je výzva čtenářkám, pouze ženám, k zaslání informací specifikovaných v odst. 2.2. těchto Podmínek emailem na adresu soutez.mujsvet@bauermedia.cz.

2.2. Každý Účastník, který se chce účastnit Soutěže, musí splňovat obecné podmínky stanovené Všeobecnými podmínkami soutěží, a musí za tímto účelem zaslat Pořadateli v termínu od 14. 8. 2018 00.01 hodin do 7. 9. 2018 23.59 hodin následující informace:

  1. telefonní číslo;
  2. fotografii, na které bude vyobrazena matka (Účastník) a dcera.

(dále společně jen „Osobní údaje“).

2.3. Každý Účastník Soutěže vyslovuje zasláním svých Osobních údajů dle odst. 2.1. těchto Podmínek do Soutěže souhlas s podmínkami Soutěže.

2.4. Každý Účastník Soutěže pak odpovídá za to, že veškeré informace a údaje uvedené v přihlášce do Soutěže jsou pravdivé, úplné a zachycují podobiznu jeho samotného a jeho dcery, stejně jako že mají veškerá autorská práva k poskytnutí fotografie Pořadateli. Ukáže-li se v průběhu Soutěže, že tomu tak není, nese takový Účastník plnou právní i faktickou odpovědnost vyplývající z tohoto porušení. Pořadatel v tomto směru nenese a ani nemůže nést žádnou odpovědnost za nepravdivě či neúplně poskytnuté informace, stejně jako za poskytnutí falešných fotografií bez souhlasu příslušných osob. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku těchto nedostatků vznikla Pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty), anebo jakékoliv související náklady, je takový Účastník povinen je v plném rozsahu Pořadateli uhradit.

2.5. Ze zaslaných emailů vybere Pořadatel celkem 3 Účastníky (dvojice).

2.6. Pořadatel kontaktuje tyto Účastníky a na email jim zašle veškeré potřebné informace týkající se realizace Soutěže a za tímto účelem bude Pořadatel od vybraných Účastníků Soutěže potřebovat následující informace:

  1. jméno a příjmení;
  2. adresa;
  3. věk;
  4. výšku;
  5. míry (pas-boky-hýždě);
  6. konfekční velikost oblečení;
  7. velikost bot (délka chodidla);

(dále společně jen „Osobní údaje 2“).

2.7. Osobní údaje 2 slouží Pořadateli výhradně k zajištění a realizaci fotografování, stejně jako za účelem zajištění vhodného stylu a velikosti oblečení pro Účastníka a jeho dítěte.

2.8. Účastník si je vědom skutečnosti, že bude pořizována fotografická dokumentace, která bude zejména zachycovat podobiznu Účastníka a jeho dcery, tedy matku a dceru (dále jen „Fotografie“).

2.9. Na realizaci focení Účastníka a jeho dcery je Účastník povinen přinést souhlas druhého rodiče s účastí dítěte v Soutěži, tj. zejména se zachycením jeho podobizny a zveřejněním údajů o dítěti na internetu, sociálních sítích a v tištěném časopise. Bez tohoto souhlasu nebude možné focení realizovat. Souhlas Vám zašleme spolu s pozvánkou na focení.

2.10. V průběhu realizace Soutěže je Účastník povinen řídit se pokyny Pořadatele.

2.11. Fotografie matky a dcery společně s křestními jmény, věkem a městem odkud pochází budou následně zveřejněny v časopise Můj svět v čísle 11 (dne 9.10.2018) a dále na facebookovém účtu a instagramovém účtu Pořadatele stejně jako na webu jenprozeny.cz, s čímž je Účastník výslovně srozuměn.

2.12. Na Fotografie dle těchto Podmínek se užijí ustanovení o Díle a Licenci dle Všeobecných podmínek.

2.13. Účastník může ze Soutěže kdykoliv odstoupit, v takovém případě však bude povinen uhradit veškeré prokazatelně vynaložené náklady na realizaci Soutěže Pořadateli.

3. CENY

3.1 Ceny výhercům věnuje společnost F&F a to voucher v hodnotě 2.000,- Kč vč. DPH na nákup oblečení v prodejnách F&F, profesionální fotografie Účastníka a jeho dcery; Pořadatel dále věnuje výhercům roční předplatné časopisu Můj svět v hodnotě 239,- Kč vč. DPH.

3.2 Ceny výherci převezmou v rámci realizace focení, resp. bezprostředně po něm.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správcem Osobních údajů je Pořadatel, příjemcem Osobních údajů 1 a 2 je taktéž externí fotograf a externí vizážistka, a to za účelem zajištění přípravy a realizace fotografování Účastníků.

4.2. Pořadatel bude získané Osobní údaje zpracovávat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. V případě rozporu těchto Podmínek a uvedených Zásad ochrany osobních údajů mají přednost právě tyto Podmínky.

Praha, 24. července 2018

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24