ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěže Claudia - Soutěž s kartou v Claudii č. 24/2018 a v č. 25/2018

O soutěži

Soutěž trvá celkem 2 týdny. Začíná v Claudii č. 24/2018 (vychází 12. června 2018), a končí v č. 25/2018 (vychází 19. června 2018). Ve hře je finanční hotovost v celkové výši 15 000 Kč, mobilní telefon, tablet a zájezd. Soutěž bude mít tedy celkem pět výherců - 1 výherce finanční částky 10 000 Kč, 1 výherce finanční částky 5000, 1 výherce mobilního telefonu, 1 výherce tabletu a 1 výherce zájezdu.

Jak hrát?

Soutěžící setře všechna čtyři políčka stírací karty, která vyjde v č. 24/2018 ( 12. 6.) časopisu Claudia, kde se objeví uvedené ceny, o které je možné hrát. Vyberte si cenu o kterou chcete soutěžit, nalistujte stranu 20 v Claudii č. 24, kde u příslušné výhry najdete kreativní otázku. Pošlete SMS s příslušným kódem na kartě a odpovědí na kreativní otázku na telefonní číslo 906 15 09 nejpozději do 18. 6. 2018. Nejkreativnější odpověď vyhrává.

Jak hrát o bonus 5 000 Kč?

Počkejte si na další vydání časopisu Claudia - č. 25/2018 (vychází 19. 6. 2018), vyluštěte křížovku na str. 21 a vepište správnou tajenku do vyznačeného políčka na zadní straně karty. Vyplňte osobní údaje a pošlete kartu na adresu: Claudia, P. O. BOX 6, Nádražní 1, 150 05 Praha 5 a to nejpozději do 29. 6. 2018.

K losování výherců dojde dne 11. července 2018, losovat bude komise, složená ze členů redakce časopisu Claudia.
Do soutěže budou zařazeny všechny zaslané karty s razítkem odeslání nejpozději do 29. 6. 2018 (rozhoduje razítko z pošty).

Podrobné info o výhrách

Zájezd all inclusive pro dvě osoby do Tuniska – od společnosti Blue Style k.s. – ubytování bude poskytnuto ve standardním pokoji a odlet je možný v termínu od 27.9. 2018 s návratem nejpozději do 31.10. 2018.
Dotykový tablet - Lenovo TAB3 7 Essential
Mobilní telefon - chytrý telefon Redmi Note 5A

Obecná ustanovení

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje výherce zájezdu (jmenovitě jméno, příjemní, e-mailová adresa a telefonní číslo) budou předány společnosti Blue Style k.s., se sídlem Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 11000, IČ: 25609688, DIČ: CZ25609688, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76256, a to za účelem realizace výhry. Ubytování bude poskytnuto ve standardním pokoji a odlet je možný pouze v termínu od 27.9. s návratem nejpozději do 31.10. 2018.
Organizátor neodpovídá za doručení poštovních zásilek.
Výhra nebude účastníkovi soutěže přiznána, bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné či nekalé jednání ze strany daného účastníka.
Organizátorem soutěže je BAUER MEDIA v. o. s. se sídlem Praha 5, Moulíkova 1b/3286, PSČ 150 00, IČ: 497 09 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je bezvýjimečně dodržovat. Podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže jsou vždy rozhodující.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi soutěže jakožto správci (dále jen „správce“), za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to do vyjádření nesouhlasu soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv bezplatně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci; žádost o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci učiněná před koncem soutěže však povede k vyřazení ze soutěže. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, z něhož pochází, v časopisu Claudia. Soutěžící dále výslovně souhlasí s bezplatným pořízením jeho obrazových záznamů (fotografií) s výhrou (nebo časopisem Claudia atd.) a jejich bezplatným zveřejněním na stránkách časopisu Claudia.

Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
Výhry se budou rozesílat na adresy výherců (v případě výhry v podobě finančních prostředků možno i na číslo účtu výherce), které výherci sdělí organizátorovi soutěže, nebo pokud organizátor rozhodne, tak budou výhry předány výhercům osobně na adrese organizátora. Výhry, které nebude možné v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, nebude možné výhercům doručit a propadají bez náhrady ve prospěch organizátora.
Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky.
Organizátor není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s používáním výher.

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24