ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěže Claudia naděluje – Červen v Claudii č. 23/2018, č. 24/2018, č. 25/2018 a v č. 26/2018

O soutěži

Soutěž trvá celkem 4 týdny. Začíná v Claudii č. 23 (vychází 5.6. 2018) a končí v č. 26 (vychází 26. 6. 2018). V soutěži je ve hře finanční hotovost v celkové výši 20 000 Kč. Soutěž bude mít tedy celkem 4 výherce finanční částky 5 000 Kč.

Jak hrát o 5 000 Kč

Soutěž bude rozdělena do dvou částí. V první tzv. nominační části budou soutěžící posílat odpovědi (respektive tajenky) na křížovky uveřejněné v č. 23/2018, č. 24/2018, č. 25/2018 a v č. 26/2018 časopisu Claudia, a to prostřednictvím SMS.
Nominační část soutěže proběhne od 5. června 2018 (od 6:00:00 hod.) do 2. července 2018 (do 23:59:59 hod.). V průběhu nominační části soutěže může soutěžící dle své volby poslat soutěžní odpovědi na všech 16 soutěžních křížovek (uveřejněných postupně v jednotlivých týdnech), popř. pouze na některé z nich. Na jednotlivé soutěžní křížovky může poslat i více SMS.
K výběru výherců dojde ve finálové části soutěže, kdy bude dne 3. července 2018 na všechna SMS čísla, ze kterých přišly správné odpovědi na jednotlivé soutěžní křížovky, odesláno zadání kreativního úkolu.
Tvary SMS pište bez háčků a čárek. Cena jedné SMS je 9 Kč vč. DPH.
Řešení kreativního úkolu budou moci soutěžící odesílat prostřednictvím SMS na telefonní číslo 9061509 
ve tvaru CL(mezera)K(mezera)SPLNĚNÝ KREATIVNÍ ÚKOL 
a to nejpozději do 5. 7. 2018 do 23:59:59 hod.
Kontakt sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 225 008 799, www.platmobilem.cz.

Určení výherců

V soutěži o 4 x 5 000 Kč vyhrává výhru 5 000 Kč soutěžící, který správně odpoví na soutěžní křížovku v nominačním kole a současně nejlépe, tj. nejkreativněji splní kreativní úkol ze všech soutěžících, kteří se zapojili do soutěže za celou dobu jejího trvání. Splnění kreativního úkolu bude posuzovat, resp. výherce bude určovat komise složená ze členů redakce časopisu Claudia.
Do soutěže o 4 x 5 000 Kč budou zařazeny všechny doručené SMS zprávy se správnou tajenkou za předpokladu, že SMS zpráva byla řádně doručena organizátorovi soutěže v období od 5. června 2018 06:00:00 hodin do 2. července 2018 23:59:59 hodin a současně všechny vyřešené kreativní úkoly, které byly prostřednictvím SMS řádně doručeny organizátorovi soutěže do 5. 7. 2018 23:59:59 hod. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu prostřednictvím internetu nebo z nestandardního telefonního čísla, nebude zařazen do soutěže.

Obecná ustanovení

Za soutěžícího se považuje užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána nominační soutěžní i finálová kreativní SMS. Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS. Prokáže-li se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen.
Organizátor neodpovídá za doručení poštovních zásilek.
Výhra nebude účastníkovi soutěže přiznána, bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné či nekalé jednání ze strany daného účastníka.
Organizátorem soutěže je BAUER MEDIA v. o. s. se sídlem Praha 5, Moulíkova 1b/3286, PSČ 150 00, IČ: 497 09 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je bezvýjimečně dodržovat. Podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže jsou vždy rozhodující.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi soutěže jakožto správci (dále jen „správce“), za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to do vyjádření nesouhlasu soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv bezplatně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci; žádost o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci učiněná před koncem soutěže však povede k vyřazení ze soutěže. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, z něhož pochází, v časopisu Claudia. Soutěžící dále výslovně souhlasí s bezplatným pořízením jeho obrazových záznamů (fotografií) s výhrou (nebo časopisem Claudia atd.) a jejich bezplatným zveřejněním na stránkách časopisu Claudia.

Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
Výhry se budou rozesílat na adresy výherců (v případě výhry v podobě finančních prostředků možno i na číslo účtu výherce), které výherci sdělí organizátorovi soutěže, nebo pokud organizátor rozhodne, tak budou výhry předány výhercům osobně na adrese organizátora. Výhry, které nebude možné v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, nebude možné výhercům doručit a propadají bez náhrady ve prospěch organizátora.
Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky.
Organizátor není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s používáním výher.
Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zpráv organizátorovi soutěže či za jakékoli technické problémy spojené se zasíláním SMS zpráv.
Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží.
Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů najdete na www.bauermedia.cz/zasady.

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24