ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla pro kreativní soutěž „Manufaktura“ v titulu Můj svět

Tímto stanovujeme pravidla pro kreativní soutěž „Manufaktura“ v titulu Můj svět, který vydává společnost BAUER MEDIA, v.o.s., IČO 49709968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek pro kreativní soutěž „Manufaktura“ v titulu Můj svět, organizované Pořadatelem.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost BAUER MEDIA, v.o.s., IČO 49709968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752 (dále jen „Pořadatel“).

1.3 Tyto podmínky pro zasílání čtenářských receptů do titulu Můj svět (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://www.bauermedia.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4 Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1 Autor kreativní odpovědi (dále jen „Účastník“) zašle v období od 9.10. 2018 0:00 hodin do 5.11. 2018 24:00 hodin, na e-mailovou adresu mujsvet@bauermedia.cz odpověď na otázku: „Jaký produkt byste uvítali v nabídce české́ značky Manufaktura a upřesněte, z čeho by měl být vyroben“. Do předmětu emailu pak uvede heslo „Manufaktura.

2.2 Organizátor vybere 50 (padesát) kreativních odpovědí, jejichž autory odmění balíčkem kosmetiky Manufaktura v hodnotě̌ 682,- Kč.

3. UVEŘEJNĚNÍ ODPOVĚDÍ

3.1 Odpovědi vybraných Účastníků, budou společně se jménem uveřejněny na FB stránce časopisu Můj Svět na adrese https://cs-cz.facebook.com/casopismujsvet/.

3.2 Zaslané odpovědi, bez identifikačních údajů autora, budou předány majiteli značky Manufaktura, společnosti Český národní podnik s.r.o. (IČO: 49687387).

3.3 Organizátor si vyhrazuje právo na určení termínu uveřejnění.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BAUER MEDIA, v.o.s., IČO 49709968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.

Příjemce osobních údajů:

Česká pošta, s. p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, za účelem doručení odměny.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.bauermedia.cz/zasady.

V Praze dne 1. 10. 2018

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24