ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla kreativních soutěží na facebookové stránce a Instagram profilu Jen pro ženy

Tímto stanovujeme pravidla kreativních soutěží na facebookové stránce a Instagram profilu Jen pro ženy, pořádaných společností BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO 61064734, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76204.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v kreativních soutěžích na facebookové stránce a Instagram profilu Jen pro ženy, organizované Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO 61064734, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76204 (dále jen „Pořadatel“).

1.3 Tyto podmínky účasti v kreativních soutěžích na facebookové stránce a Instagram profilu Jen pro ženy (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://www.bauermedia.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4 Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1 Výherce volí porota, složená z redakce webu Jen pro ženy, nebo zástupců makretingového oddělení.

2.2 Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu vyhlášení Soutěže.

2.3 Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

2.4 Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (1) jeden týden po ukončení Soutěže.

2.5 Každý výherce bude o výhře vyrozuměn pomocí označení přes Facebook, nebo Instagram pod soutěžním příspěvkem a výhra mu bude odeslána na jím poskytnuté jméno, příjmení a doručovací adresu, a to nejpozději (1) jeden týden od vyhlášení soutěže na náklady Pořadatele.

2.6 V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 60 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá.

3. JAK SE ZÚČASTNIT

Účastník zasílá odpověď na kreativní úkol prostřednictvím komentáře pod vyhlášením Soutěže, umístěným na Facebook stránce, nebo na Instagram profilu Jen pro ženy, a to v termínu, který je uveden v textu vyhlášení Soutěže.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

Jména výherců budou označena pod soutěžním příspěvkem na Facebook stránce, nebo na Instagram profilu Jen pro ženy.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO 61064734, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76204.

Příjemce osobních údajů:

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno, příjmení a doručovací adresa bydliště, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.bauermedia.cz/zasady.

V Praze dne 26. 6. 2018

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24