ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla kreativních soutěží na Facebook stránce a Instagram profilu Žena a život

Tímto stanovujeme pravidla kreativních soutěží na Facebook stránce a instagram profilu Žena a život, pořádaných společností BAUER MEDIA v.o.s., IČO 49709968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v kreativních soutěžích na Facebook stránce a instagram profilu Žena a život, organizované Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěže je společnost BAUER MEDIA v.o.s., IČO 49709968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v kreativních soutěžích na Facebook stránce a Instagram profilu Žena a život (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://www.bauermedia.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výherce volí porota, složená z redakce časopisu Žena a život.

2.2. Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu vyhlášení Soutěže.

2.3. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

2.4. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (2) dva týdny po ukončení Soutěže.

2.5. Každý výherce bude o výhře vyrozuměn pomocí zprávy přes Facebook Messenger, nebo Instagram označení a výhra mu bude odeslána na poskytnuté jméno, příjmení a doručovací adresu, a to nejpozději (2) dva týdny od vyhlášení soutěže na náklady Pořadatele.

2.6. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 30 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá.

3. JAK SE ZÚČASTNIT

3.1. Účastník zasílá odpověď na kreativní úkol prostřednictvím komentáře pod vyhlášením Soutěže, umístěným na Facebook stránce, nebo Instagram profilu Žena a život, a to v termínu, který je uveden v textu vyhlášení Soutěže.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

4.1. Jména výherců (ve formě jméno, první písmeno z příjmení, město) budou uveřejněna nejpozději do (30) třiceti dnů po skončení soutěže na webu www.jenprozeny.cz v rubrice Soutěže v sekci Výherci soutěží.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BAUER MEDIA v.o.s., IČO 49709968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.

Příjemce osobních údajů:

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, za účelem doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno, příjmení a doručovací adresa bydliště, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.bauermedia.cz/zasady.

V Praze dne 18. 6. 2018

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
15 / 11
Harper's Bazaar č. 12
Pátek
16 / 11
Čas na lásku č. 24
Pondělí
19 / 11
Chvilka pro relax č. 6
Rytmus života č. 47
TV Plus 14 č. 24
TV Revue č. 24