ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku


Externí redaktorka pro měsíčník Hvězdy na dlani

Požadujeme:

  • výbornou znalost českého jazyka, stylistické schopnosti a smysl pro tvorbu příběhu
  • orientaci v showbyznysu
  • redaktorské zkušenosti
  • samostatnost a schopnost přicházet s vlastními nápady

Nabízíme:

  • zajímavou a samostatnou práci s docházením 1x týdně do redakce

Termín zahájení spolupráce:

  • dohodou

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, uchazeč o zaměstnání u společnosti BAUER MEDIA v.o.s., IČO: 497 09 968, se sídlem Moulíkova 3286/1b, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 9752 nebo u společnosti BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO: 610 64 734, se sídlem Moulíkova 3286/1b, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76204 (dále jen „Správce“) tímto zcela dobrovolně:

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu, včetně jeho elektronické podoby, nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě (dále jen „Údaje“), byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu 1 roku za účelem nabídky zaměstnání u Správce a s využíváním elektronického či telefonického kontaktu za účelem poskytnutí pracovních nabídek Správcem.

Dále souhlasím s tím, že na základě poskytnutých Údajů může docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování mé osoby.

Souhlas ke zpracování Údajů může být v souladu s právními předpisy z mé strany kdykoliv odvolán. V případě, že svůj souhlas odvolám, bude Správce oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační údaje mé osoby v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a dále po nezbytně nutnou dobu k ochraně svých oprávněných zájmů.

Zároveň jsem si vědom/a i toho, že výše uvedené mohu na Správci uplatnit prostřednictvím emailové adresy dpo@bauermedia.cz.

Seznámil jsem se se zásadami pro ochranu osobních údajů Správce zde.

Máte zájem o pozici?
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Kalendář vydání časopisů
Pondělí
25 / 6
Rytmus života č. 26
TV Max č. 14
Úterý
26 / 6
Claudia č. 26
Čas pro hvězdy č. 26
Rytmus života - Číselné křížovky č. 6
Týdeník Televize č. 27
Středa
27 / 6
Chvilka pro tebe č. 26
Nostalgie č. 7
Pestrý svět č. 26
Prima vychytávky č. 7 / 8
tina č. 26
TopGear č. 7
Žena a život č. 13